Ohlášky 23.6. 2024 - 30.6. 2024- 12. neděle v mezidobí B

24.06.2024

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

23. 6. 2024  12.Neděle v mezidobí B16:00 Vysvědčení - fara Machov +opékání; Machov 8:00 mše svatá ; Police n/M – 9:30 za živé a mrtvé farníky; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá  

24. 6. 2024 Pondělí – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele; Police n/M – 18:00 za + Jaroslava Klímu

25. 6. 2024 Úterý - 12. Týdne v mezidobí; Police n/M – mše nebude

26. 6. 2024 Středa – 12. Týdne v mezidobí; Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá; Machov 18:00 mše svatá   

27 6. 2024 Čtvrtek – 12. Týdne v mezidobí / Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve;  Police nad Metují 8:00 za požehnání pro rodiny dětí

28. 6. 2024 Pátek – 12. Týdne v mezidobí Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve;  Police n. M 18:00 Za rodiče a duše v očistci 17:00 Adorace a růženec

29. 6. 2024 Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; Police n. M 18:00 Za + Adrianu Tomášovou;

30. 6. 2024 - 13.Neděle v mezidobí B Svatí prvomučedníci římští. Machov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za + Bělu Potůčkovou a duše v očistci; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá 

PODĚKOVÁNÍ: v sobotu 22.6 Za úklid kostela sv. Prokopa, ve čtvrtek v Machově za úklid a přípravu prostoru fary Machov k akci Vysvědčení + buřty; za veškerou službu Bohu v našich kostelích.