Ohlášky 30. 6. 2024 - 7. 7. 2024 - 13. Neděle v Mezidobí B 

30.06.2024

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, Tys nás přijal za vlastní, dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna ...

30. 6. 2024. - 13Neděle v mezidobí -Svatí prvomučedníci římští. Machov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za + Bělu Potúčkovou a duše v očistci; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá  

1. 7. 2024 Pondělí – 13. Týdne v mezidobí - Police n/M – 8:00 Za zemř. Stanislava a Marii Vokounovi, jejich syny Jiřího, Miroslava a Pavla a za duše v očistci na které nikdo nepamatuje   

2. 7. 2024 Úterý - 13. Týdne v mezidobí - Police n/M – mše nebude

3. 7. 2024 Středa – Svátek sv. Tomáše, apoštola - Machov - mše nebude

4. 7. 2024 Čtvrtek – Památka sv. Prokopa, opata - Police nad Metují 8:00 Za zemř. Josefa Bršlicu, syna Kamila s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu. Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá

5. 7. 2024 Pátek – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy - Machov 8:00 – mše svatá; Police n. M 9:00 domov důchodců- mše svatá; 17:00 adorace růženec, po mši zasvěcení a litanie; Police n. M 18:00 na úmysl dárce

6. 7. 2024 Sobota – 13. Týdne v mezidobí / Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice; Police n. M 18:00 - Za zemř. Ludmilu Mitáčkovou, manžela Františka a Boží ochranu pro živou rodinu 

7. 7. 2024. -  14. Neděle v mezidobí B. Machov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za živé a zemřelé z rodiny; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá 

PODĚKOVÁNÍ: za úklid prostoru na faře v Machově a akci Vysvědčení a opékání, za děti a rodiče, buřty od pana Tótha..., Za úklid kostela v sobotu před poutí v kostele Bezděkov,  za veškerou službu Bohu.