Ohlášky NEDĚLE 2.6. 2024 - 9.6.2024     Slavnost Těla a Krve Páně  B

01.06.2024

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem… Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Jan 6,51

2. 6 . 2024 NEDĚLE Slavnost Těla a Krve Páně + průvod 

Machov 8:00 mše svatá Police n/M 9: 30 za živé a mrtvé farníky Bezděkov n/M 11:15 mše svatá

Pěkov 1 4:00 za živé a mrtvé obyvatele Pěkova a Honů - Poutní mše ke cti Panny Marie Pomocné

3 6 . 2024 Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Police n/M - mše nebude

4 6 . 2024 Úterý - 9 . Týdne v mezidobí Police n/M 18:00 za uzdravení zraněného premiéra Roberta Fica

5 . 6 . 2024 Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Bezděkov n /M 1 7 :00 mše svatá  Machov 18:00 mše svatá

6. 6. 2024 Čtvrtek – 9. Týdne v mezidobí / Sv. Norberta, biskupa Police nad Metují 8: 00 za rodinu Klímovu, živé a mrtvé

7. 6. 2024 Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova +++ večer +++ NOC KOSTELŮ +++ !!! 

Police n . M 8 :00 za obrácení v rodině 7:00 Adorace a růženec Police n. M 9:00 mše svatá - domov důchodců

8. 6 . 2024 Sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie Police n/M 1 8:00 na dobrý úmysl dárce

9. 6 . 2024 10. NEDĚLE v mezidobí B

Machov 8:00 mše svatá Police n/M 9:30 za manžela Ladislava a duše v očistci Bezděkov n/M11:00 mše svatá

*Chléb andělský dostáváme, pokrm na cestu v něm máme, jídlo Božím dětem dané, chléb, jenž neháže se psům. 

*Chléb v obrazech zvěstovaný, jako Izák v oběť daný, Beránek obětovaný, mana daná praotcům. 

*Pastýři náš, chlebe pravý, smiluj se, vrať duším zdraví, chraň nás, Pane obětavý, dej nám poznat v světle slávy věčný život v nebesích. *

Všemohoucí, Svrchovaný, kéž zasedneš k stolu s námi, kéž jsme, Kriste milovaný, spoludědici nazváni, účastníky svatých tvých.

Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je:731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Římsko-katolická farnost – děkanství Police nad Metují