Ohlášky 16.6.2024 - 23.6.2024. - 11. Neděle v mezidobí B 

17.06.2024

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna ... 

16. 6. 2024  11. Neděle v mezidobí B - Sbírka na Charitu - Machov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za uzdravení duše i těla pro Veroniku; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

17. 6. 2024 Pondělí - Police n/M – mše nebude

18. 6. 2024 Úterý, Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, Sv. Romualda, opata Police n/M – 18:00 za + Josefa Komzáka, rodiče a bratra   Police n. M. 19:00 PASTORAČNÍ RADA

19. 6. 2024 Středa - Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá; Machov 18:00 Za dar síly, trpělivosti a Boží pomoci pro rodinu Kožíkovu, zvláště za nemocného Josefa Kožíka.

20.6. 2024 Čtvrtek - Police nad Metují 8:00 Za Boží ochranu a pomoc pro nemocnou kamarádku Cecílii Tesaříkovou a také prosba za lékaře, kteří povedou její operaci a následnou léčbu.

21. 6. 2024 Pátek, Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  Police n. M 18:00 Za zemř. rodiče Cyrila a Annu Talskou, dvoje prarodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu. 17:00 Adorace a růženec

22. 6. 2024 Sobota, Sv. Paulína Nolánského, biskupa, Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků - Police n. M 18:00 Za zemř. Josefa a Antonii Tesaříkovi s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu.

23. 6. 2024 12. Neděle v Mezidobí B Machov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za živé a + farníky ; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá;  FARA Machov- 16:00 Vysvědčení z náboženství, opékání a setkání dětí a rodin