Zápisy ekonomické rady

Nejnovější články na našem blogu. Přečtěte si, co je nového!

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...