Pastorační rada farnosti

 

Vážení farníci a přátelé polické farnosti, 

zápisy z pastorační rady jsou vždy k nahlédnutí u členů pastorační rady, kde se také můžete osobně doptat na novinky, dotazy apod. 

V rámci časových možností budou zápisy pastorační rady vkládány na naše webové stránky. 

Pokud prosím, zápisy zde nenajdete, obracejte se přímo na členy pastorační rady. 

Děkujeme.

Členy pastorační rady byli zvoleni:Ekonomická rada farnosti

Další podsložkou jsou zápisy z ekonomické rady farnosti a ty najdete v menu také pod složkou Rady farnosti - zde.


Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním orgánem kněze, podle Kodexu kanonického práva. Úkoly PRF, její složení, volby, ustanovení a způsob práce se řídí stanovami PRF Královéhradecké diecéze (www.bihk.cz/ke-stazeni/kancler-a-administrativni-odbor/stanovy).