Zpívaná Pieta

01.11.2019

01.11.2019 v 19:30 zpíváme netradičně - a to těm, kteří nás opustili a odešli na druhý břeh