Poslední letní prohlídky se konaly 30.8 a 31.08.2021. 

Děkujeme za vaše srdečné návštěvy a společná krásná setkání během prohlídek. Příští rok se budeme těšit na viděnou.


 Červenec, srpen 2021

 Neděle, pondělí, úterý- 18:00

program cca 70-90min

ZÁŘÍ / Ostatní dny 2021

pouze na objednání - 18:00 

program cca 70-90min

minimální počet účastníků 4 osoby

Je třeba vzít ohled na mše svaté apod. 


Zavítejte do našeho raně gotického chrámu, který se začal stavět v roce 1253.

Pro návštěvníky,  během léta, máme připravenou zážitkovou komentovanou prohlídku kostela, kterou zahrnuje také prohlídka varhanní kruchty z roku 1760 a varhan samotných

Dozvíte se, jak varhany vypadají, jak se na ně hraje, a na závěr se rozloučíme krátkým hraným a zpívaným koncertem.

Na památku si můžete otisknout ručně malované razítko s Pannou Marií a polickým kostelem, které vyzdobí Váš turistický památníček.


Délka programu 70-90min. Vstupné dobrovolné, hradí se na konci programu.

Srdečně vás zveme na uvolněně prožitou hodinku a půl.

Doporučujeme teplejší oděv. 


Upozornění:

Pokud budete zkoušet telefonickou objednávku prohlídky mimo nabízený termín a stane se, že se nedovoláte, mějte prosím strpení. Zavolám co nejdříve zpět.

Děkuji.

Kateřina Pfeiferová