Prohlídky gotického kostela, varhan a krátký koncert 2021


14. a 15.08. 2021 

během polické pouti 

bude kostel otevřen pro prohlídku navíc v těchto časech:    11:00  /  15:00   /   18:00

Zavítejte do našeho raně gotického chrámu, který se začal stavět v roce 1253.

Pro návštěvníky máme připravenou zážitkovou komentovanou prohlídku kostela, kterou zahrnuje také prohlídka varhanní kruchty z roku 1760 a varhan samotných

Dozvíte se, jak varhany vypadají, jak se na ně hraje, a na závěr se rozloučíme krátkým hraným a zpívaným koncertem.

Na památku si můžete otisknout ručně malované razítko s Pannou Marií a polickým kostelem, které vyzdobí Váš turistický památníček.


Délka programu 70-90min. Vstupné dobrovolné, hradí se na konci programu.

Srdečně vás zveme na uvolněně prožitou hodinku a půl.

Doporučujeme teplejší oděv. 

Akce platí do odvolání.


 Červenec, srpen 2021

 Neděle, pondělí, úterý- 18:00 / program cca 90min

Ostatní dny 2021

pouze na objednání - 18:00 / program cca 90min


Je třeba vzít ohled na mše svaté apod. 


Upozornění:

Pokud budete zkoušet telefonickou objednávku prohlídky mimo nabízený termín a stane se, že se nedovoláte, mějte prosím strpení. Zavolám co nejdříve zpět.

Děkuji za pochopení.

Kateřina Pfeiferová


Velké díky patří panu administrátorovi farnosti, panu ThLic. Mgr. Jarosławu Furtanovi, Ph.D, který prohlídky v kostele umožnil. 

Děkujeme. Kateřina, Antonín