PROHLÍDKY KOSTELA A VARHAN 2022


LETOŠNÍ NETRADIČNÍ ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY KOSTELA, VARHAN A KRÁTKÝ KONCERT NA ZÁVĚR

JSOU POUZE NA OBJEDNÁNÍ: 773 638 042


Zavítejte do našeho raně gotického chrámu, který se začal stavět v roce 1253.

Pro návštěvníky,  během léta, máme připravenou zážitkovou komentovanou prohlídku kostela, kterou zahrnuje také prohlídka varhanní kruchty z roku 1760 a varhan samotných

Dozvíte se, jak varhany vypadají, jak se na ně hraje, a na závěr se rozloučíme krátkým hraným a zpívaným koncertem.

Na památku si můžete otisknout ručně malované razítko s Pannou Marií a polickým kostelem, které vyzdobí Váš turistický památníček.


Délka programu 90min. Vstupné dobrovolné, hradí se na konci programu.

Srdečně vás zveme na uvolněně prožitou hodinku a půl.

Doporučujeme teplejší oděv. 


Upozornění:

Pokud budete zkoušet telefonickou objednávku prohlídky mimo nabízený termín a stane se, že se nedovoláte, mějte prosím strpení. Zavolám co nejdříve zpět.

Děkuji.

Kateřina Pfeiferová