Milan Schirlo,  specialista tradiční čínské medicíny

16.01.2021

https://www.milanschirlo.cz/

Téměř 20 let zkušeností na poli tradiční čínské medicíny mi dává rozhled, který chci předávat dál. Pacientům, dalším terapeutům a běžným lidem, kteří propadli kouzlu čínské medicíny a jejím specifickým zákonitostem.

Tyto zkušenosti předávám dál na pravidelných víkendových setkáních a seminářích, píši odborné články a natáčím edukativní videa.

Když učím, vždy se snažím ukázat lidem zkušenosti jiných lidí. To aby věděli, že ve svém utrpení, ani ve své naději nejsou sami. Že to či ono nějak funguje, že to či ono se už tisíckrát přihodilo někomu jinému, že v tom zkrátka nejsou sami. Zkušenosti jiných a příběhy z cest za uzdravením nejen otevírají lidská srdce, ale přenášejí živoucí moudrost, mnohem lépe než odborné poučky. A já jejich pomocí zkouším kromě těla léčit také duši svých klientů, pacientů, nebo prostě jen lidí, kteří mi chtějí naslouchat.

"Učit se musíte celý život" - to říkám všem, kteří mě chtějí poslouchat. Učit se naslouchat svému tělu, svému já, světu kolem sebe, ostatním lidem a přírodě. Tam je pravda, řád a moudrost.