Noc Kostelů BOHUŽEL ZRUŠENO

05.06.2020

AKCE POD ZÁŠTITOU - NOC KOSTELŮ - ZRUŠENA - 

BUDE-LI SE KONAT NÁHRADNÍ SOUKROMÝ PROGRAM, VČAS UPOZORNÍME

Z důvodů omezení setkávání většího počtu osob se letos naše farnost do akce Noc kostelů nezapojí. 

Budete-li ale mít zájem, můžete (až to bude možné) náš kostel navštívit individuálně, po předchozí domluvě. Rádi se Vám budeme věnovat. Také je možné si ho prohlédnout při prohlídkách, které organizuje Regionálního muzeum Náchod.Program je bohužel zrušen.

Pokud se ale situace vylepší a veřejná akce bude možná, pozveme vás na soukromou akci - bude upřesněno

  • prohlídku zvonice
  • krátké prohlídky kostela
  • prohlídka varhan
  • koncert v kostele atd. 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 500 kostelů a modliteben.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

V letošním roce to měl být Žalm 104,19-23:


"Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, noc se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací."


Letos také u nás v Polici nad Metují v kostele Nanebevzetí Panny Marie.Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2020, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 5. června 2020.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo "noc". 

citace: https://www.nockostelu.cz/ 


Tuto akci pro Polici nad Metují spravuje pan Jan Troutnar.