Ohlášky 07. 04. 2024 - 14. 04. 2024 - 2. neděle velikooční B 2024

07.04.2024

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Jan 20,29

Přijměte srdečné přání: Požehnané Velikonoce – slavnosti Vzkříšeného Krista všem věrným křesťanům a všem lidem dobré vůle.

Váš duchovní otec Lubomír Pilka

Přehled bohoslužeb

7. 4. 2024 - 2. Neděle velikonoční - Božího Milosrdenství

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M – 11:00 za Huberta Kristu a rodiče

8. 4. 2024 Pondělí - Slavnost Zvěstování Páně

 • Police n/M – 18:00za Boží požehnání a ochranu pro nově rodící se život

9. 4. 2024 Úterý po 2. Nedělivelikonoční 

 • Police n/M – mše nebude

10. 4. 2024 Středa po 2. Neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M – 17:00
 • Machov 18:00 na dobrý úmysl

11. 4. 2024 Čtvrtek – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

 • Police nad Metují 8:00 na dobrý úmysl
 • Vikariátní konference Náchod

12. 4. 2024 Pátek po 2. Neděli velikonoční

 • Police n. M 18:00 za + manžele Plachtovi, prarodiče a tetu 
 • 17:00 adorace + růženec

13. 4. 2024 Sobota po 2. Neděli velikonoční / Sv. Martina I., papeže a mučedníka

 • Police n/M – 8:00 na dobrý úmysl - Výjimečně ráno !!!

14. 4. 2024 - 3. Neděle velikonoční 

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 na poděkování za rodiče
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde