Ohlášky 14. 04. 2024 - 21. 04. 2024 - 3. neděle velikooční B 2024

15.04.2024

Bože, tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.
Skrze tvého Syna ...


Aleluja. Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Srov. Lk 24,32