Ohlášky 31. 03. 2024 - 07. 04. 2024 - 1. neděle velikooční B 2024

03.04.2024

Přijměte srdečné přání: Požehnané Velikonoce – slavnosti Vzkříšeného Krista všem věrným křesťanům a všem lidem dobré vůle.

Váš duchovní otec Lubomír Pilka


Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;

prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.            1 Kor 5,7b-8a

Přehled bohoslužeb

31. 3. 2024 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za syna Miroslava a jeho rodinu
 • Bezděkov n/M – 11:00 za živé a zemřelé z rodiny Vernerovi a Hubkovi

1. 4. 2024 Pondělí v oktávu velikonočním

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – za rodinu Adamuščinovou, za Lucii, Tima, Ondřeje, Ester a Terezu
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

2. 4. 2024 Úterý v oktávu velikonočním

 • Police n/M – mše nebude

3. 4. 2024 Středa v oktávu velikonočním

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 - za Kristiána Gocieka

4. 4. 2024 Čtvrtek v oktávu velikonočním

 • Police nad Metují 8:00 za + Lenku Hejzlarovou

5. 4. 2024 Pátek v oktávu velikonočním - 1. Pátek v měsíci

 • Police n. M 9:00 - mše sv. Domov Důchodců
 • Police n. M 18:00 - za + Antonína Herzoga 17:00 adorace po mši litanie a zasvěcení

6. 4. 2024 Sobota v oktávu velikonočním

 • Police n/M – 18:00 za Kláru Gociekovou

7. 4. 2024 - 2. Neděle velikonoční - Božího Milosrdenství

 • Machov 8:00 - mše svatá
 • Police n/M – 9:30  - za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M – 11:00 - mše svatá


Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde