PŘEDEVŠÍM CHRAŇ SVÉ SRDCE - PŘEDNÁŠKA 13.09.2022

13.09.2022

Drazí spolubratři v našem okolí,

Zvu Vás i Vaše farníky na přednášku K. Lachmanové.


V úterý 13. 9. 2022 v 19:00 bude mít v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci přednášku Kateřina Lachmanová na téma "Především chraň své srdce" (Přísloví 4, 23). Všichni jste srdečně zváni.


Požehnané dny.

P. Miloslav Brhel, farář,

Římskokatolická farnost Červený Kostelec

Boženy Němcové 1

549 41 Červený Kostelec

Tel.: +420 728 147 722

E-mail: brhel@farnostck.cz