Rekonstrukce fary Machov

30.12.2018

Práce prováděné na rekonstrukci fary v Machově od 1. 8. do 30. 12. 2018 

Přípravné a pomocné práce pro zavedení plynu do fary. 

Bagrování rýhy, ruční dokopávání, dovoz písku, podsyp a zásyp plyn. potrubí v zem. 

Vrtání a sekání průrazů a rýh v hutném kamenném zdivu (80 cm síla) pro potrubí plynu, komínový odtah a potrubí topení, včetně úklidu vybouraného materiálu a vyřezání podlah pro potrubí topení . 

Fa. za práce celkem 21 200 Kč 


Topenářské práce. 

Montáž nové přípojky plynu z HUP ke kotli UT včetně plyn kotle. 

Vyvložkování komínu pro plyn. kotel.

Demontáž stáv. kotle UT a části rozvodů a armatur 

Montáž nových rozvodů výměna ventilů a termo hlavic radiátorů Faktury celkem 83 690 Kč z toho práce 11 290 Kč.


Zednické a sádrokartonářské práce, montáž konstrukcí pro snížení stropů v 5 místnostech zateplení izolací a zaklopení sádrokartonem. Cca 85m čtverečných, hrubé zazdění potrubí plynu a topení a nového el. rozvaděče vybourání 2 starých oken , dovezení a montáž (zazdění) nových plast. oken. 

Fa. 41 000 Kč z toho práce 20 000Kč 

Truhlářské práce, opravy podlah po montáži topení, dovoz a montáž OSB desek do kuchyně a chodby v 1 p. cca 35 m čtverečných včetně materiálu. 

Fa celkem. 10 200 Kč z toho práce 1200Kč 

Kopání pro odpadní potrubí na vodu z plynového kondenzačního kotle od kotle až do kanalizace na dvoře, včetně podvrtání v kamenných základech a následné zaházení po montáži potrubí a úprava terénu do původního stavu. Fa. 10 800 Kč za práci, dopravu a půjčení vrtáku. 

Doklad na mat. odpad. potrubí 820 Kč z toho práce 0. Kč 

Kompletní nová elektroinstalace včetně nového rozvaděče. Hrubá instalace elektro (kabely 450m) krabice zásuvky vypínače a světla (mimo nových osvětlovacích těles). Fa materiál celkem 15 550 Kč z toho práce 0 Kč.


Fa za nový hlavní rozvaděč, termostat, proud. chrániče, jističe (22 ks) trafo a led osvětlení, zapojení plyn kotle a ostatní vysoce odborné el. práce 

Fa. celkem 28 200 Kč z toho práce 5 200 Kč 

Za výpomocné práce (sekání pro nové el. rozvody a úklid vysekaného materiálu.) Doklad. 5000Kč

 Za dodání 2 Ks nových plast. oken. (1x koupelna 1x obyvák) Fa. materiál 9 900 Kč (montáž práce bude v zednických pracích) 

Za režijní náklady od srpna 2018 do konce roku 2018 cestovné atd. spojené se zařizováním rekonstrukce na faře. 5 000Kč 

Za všechny potřebné revize plyn, elektro, komín, kotel. 5200 Kč 

Finanční náklady na rekonstrukci do 31.12.2018 celkem 236560 Kč 

1)V novém roce nám zbývá ještě dokončit tyto práce. 

Zazdění všech vysekaných rýh na elektro rozvody a opravy omítek zednické zapravení dvou nových oken, úplné dokončení sádrokartonů 1 místnost, oboustranné opravení zdi mezi ložnicí a kanceláří a minimálně 100 m čtverečných oprav starých zvětralých omítek v chodbě v přízemí a na schodišti. Předpokládané náklady jsou 35-40 tisíc Kč podle toho, zda dojde i na výměnu dveří hlavního vchodu. 

2)Broušení podlah včetně tmelení, namoření a vrchního nátěru Předpokládané náklady cca 23-25 tis. Kč. 

3) Výsprava a penetrace zdiva pod malbu, kompletní výmalba, Chodba přízemí, schodiště, chodba 1.p., koupelna, kuchyně, kancelář, obyvák, a ložnice. cca 600 m čtverečných. Předpokládaný náklad 17-20 00 tisíc korun podle zvolených barev. 

4) Nátěry 6 ks dvoukřídlích dveří včetně tmelení a broušení Předpokládané náklady cca 20 000 Kč

5) Nové lustry a osvětlovací tělesa cca 7000 Kč 

6) Nové vchodové dveře (nutné) cenová nabídka 36 000 Kč A tak nás čeká ještě další minimální investice 140 000 tis. Korun. 


Chtěli bychom poděkovat všem řemeslníkům, kteří se na rekonstrukci fary podíleli a všichni odvedli poctivou práci, a tak nám pomohli v tíživé situaci bydlení pana faráře. 

Poděkovat chceme ale i všem farníkům, kteří se jakýmkoli darem byť malým podíleli na tom, abychom se příliš nezadlužovali a mohli do jara práce dokončit. 

Věříme, že s Boží pomocí i dle možnosti vaši pomoci se nám podaří vše dokončit pro důstojné bydlení pana faráře, a za rok touto dobou už budeme bez dluhů a farní účet bude v plusu. 


Požehnaný nový rok 2019 Vám všem.