Vánoční dárek ZŠ Bukovice 20.12.2023 v 16:30

20.12.2023

Velmi nás těší spolupráce s dětmi!

A letos bude právě první takové setkání v našem kostele!

Učitelský sbor ZŠ Bukovice nacvičil s dětmi krásný program a my vás na něj srdečně zveme.


Krásné písně zazpívá přes třicet dětí! ¨

A seberou také odvahu a nejen, že zazpívají, ale také zarecitují, a přečtou vánoční příběh!

Blížíme se ke dni narození Páně. 

Věříme, že vám pomůžeme rozsvítit ve vašich srdcích klid, lásku a pohodu.

Těší se na vás celý účinkující kolektiv: ZŠ Bukovice, varhaník: Antonín Hubka a solo zpěv: Kateřina Pfeiferová

20. 12. 2023 v 16:30

Děkujeme za svolení panu faráři Ľubomíru Pilkovi.