Na co pěkného se můžete těšit:

Zprávy

AKTUALIZACE: 

V naší farnosti se ruší všechny bohoslužby, akce a setkání do odvolání.


Mše svaté s daným úmyslem budou odslouženy páterem Furtanem soukromě.

  

Bohoslužby jen bez účasti lidu až do odvolání

Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru. Aktualizace ke dni 12. března 2020.

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. 


01.11.2019 v 19:30 zpíváme netradičně - a to těm, kteří nás opustili a odešli na druhý břeh


Náhled akcí ze záložky "Ze života farnosti" - farní výlety apod.